Kontakt

Komunální služby Hlinecko, svazek obcí

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

IČ: 07357788

 

Statutární orgán:                    předseda výboru

Jednatelka:                             Alena Potůčková

Hospodářka:                           Marie Zvolánková

 

Výbor:

 

Předseda výboru:                   Miroslav Krčil, Dis       starosta města Hlinska

Místopředseda:                      Jiří Socha                    starosta obce Svratouch

 

Členové výboru: 

František Bartoš         starosta obce Poříčí u Litomyšle

Jan Břeň                      starosta obce Holetín

Jaroslav Chour            starosta obce Miřetice

Luboš Netolický          místostarosta obce Rosice

Petr Schmied              starosta obce Krouna

 

Revizní komise:

 

Předseda:                         Jaroslav Kyncl                         starosta obce Vojtěchov

Člen:                                 Ing. Zdeněk Mikšovský           starosta obce Předhradí

Člen:                                 Jan Pejcha                               starosta městyse Včelákov